Sondag, 19 Mei 2013

HUBUNGAN BUMI DAN MANUSIA


HUBUNGAN BUMI 

DAN 

MANUSIA

 

 

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Bumi kita terdiri dari perairan dan daratan. Secara umum, 2/3 bumi kita ditutupi oleh samudra. Artinya, sebagian besar bumi kita adalah air. Samudra adalah laut yang sangat luas. Diantara samudra yang luas tersebut terdapat daratan yang luas maupun sempit. Daratan yang yang sangat luas kkita sebut sebagai benua, sedangkan daratan yang sempitsering kita sebut sebagai pulau. Kali ini kita akan mempelajari tentang benua dan samudra yang ada di bumi kita.
PEMBAHASAN DARATAN / BENUA
Daratan adalah bagian dari pemukaan bumi yang berbentuk padat dan kering. Di dalam daratan inilah sebagian makhluk hidup tinggal. Daratan yang sangat luas disebut sebagai benua. Di bumi kita terdapat enam benua. Lima benua dihuni oleh manusia dan satu benua tidak berpenghuni tetap.
Keenam benua tersebut adalah :
1.      Benua Asia                                      luas 44.936.000 KM2
2.      Benua Amerika                                luas 42.057.100 KM2
3.      Benua Afrika                                   luas 30.330.000 KM2
4.      Benua Eropa                                    luas 10.525.000 KM2
5.      Benua Australia                               luas   7.614.500 KM2
6.      Benua Antartika (kutub selatan)     luas  14.200.00  KM2.
Daratan yang lebih kecil dari benua disebut pulau. Pulau-pulau terbesar berturut-turut adalah Tanah Hijau (Green Land), Papua, Kalimantan, Madagaskar dan Sumatra. Sekitar 70% daratan tersebar di belahan bumi bagian utara.

1.    Benua Asia
Benua Asia dan Eropa dipisahkan oleh pegunungan Ural, Sungai Ural dan Laut Kaspia. Di sebelah barat, batas antara Asia dan Eropa adalah pegunungan Kaukasus dan Laut Hitam.
Benua Asia dibatasi oleh Samudra Artik di sebelah utara, Selat Bering dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan. Serta Laut Merah dan Laut Tengah di sebalah barat daya. Luas keseluruhan Benua Asia mencapai 44/936.000 KM2.
Keadaan alam dan iklimnya di Benua Asia berdasarkan keadaan fisiknya, Asia dapat dibedakana atas empat bagian berikut :
a.  Pegunungan lipatan  muda yang memanjang dari Laut Tengah menuju Turki. Kemudian, berlanjut ke Pegunungan Kaukasus. Pegunungan lipatan muda ini berakhir di Laut Banda.
b. Plato Tua yang meliputi Plato Arabia di sebelah timur Arab dan Plato Dekkan di India.
c.  Dataran Rendah Utara meliputi Siberia dan dataran Turuan di Rusia.
d. Daeah dataran rendah dan lembah sungai yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tigris, Efrat, Indus, Gangga, BrahmaPutra, Irawadi, Mekong, Yangtse dan Hung Ho.
 Benua Asia merupakan tempat bertemunya dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sabuk Meidterania dan Sabuk Pasifik. Tidak mengheranjan jikalau di daerah ini terdapat banyak gunung api.
 Variasi iklim di benua ini dipegaruhi oleh tiga faktor. Pertama, luasnya daratan. Kedua, pegunungan Himalaya yang membujur dari arah barat ke timur. Ketiganya adalah garis balik utara.
Berdasarkan faktor diatas, iklim Benua Asia dapat dibagi menjadi lima bagian atau jenis sebagai berikut :
a.  Iklim tropis, ditandai oleh curah hujan yang tinggi, suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun.
b. Iklim sedang atau sub tropis, ditandai oleh adanya empat musim, yaitu panas, gugur, dingin dan semi.
c.  Iklim kontinental/ kutuk, ditandai denga musim dingin yang berkepanjangan dan musim panas yang singkat.
d. Iklim gurun, ditandai oleh variasi suhu yang sangat ekstrim dan curah hujan sangat rendah.
Flora dan fauna kawasan ini dipengaruhi oleh kedaan iklim. Berdasarkan kondisi iklimnya, flora dan fauna di Asia dapat dibedakan menjadi lima jenis berikut :
a.  Hutan hujan tropis.
b. Hutan musim yang terdapat di daerah iklim sub tropis.
c.  Padang rumput  atau stepa, terdapat di daerah relatif kering.
d. Gurun terdapat di daerah panas.
Penduduk Asia terdiri dari bermacam-macam ras, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Bahasa yang digunakan penduduk Asia sangat beragam. Hampir setiap suku mempunyai bahasa sendiri. Walaupun demikian, bahasa-bahasa tersebut berasal dari rumpun yang sama.
Agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Asia sangat beragam. Agama yang banyak dianut oleh penduduk adalah Agama Islam, Hindu, Budha, Katholik, Kristen, Katolik, Protestan, Kong Hu chu.
Jumlah penduduk benua ini pada pertengahan tahun 2006 mencapai 3.968 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama sekitar 1.2% per tahun. Persebaran penduduk Asia tidak merata. Makao dan Singapura adlah Negara dengan kepadatan penduduk tertinggi. Mongolia adalah negara dengan kepadatan penduduk terendah.
Aktifitas ekonominya bervariasi.  Seperti pertanian, tambang, industri.
Contoh negara: yang berada pada kawasan Asia Tenggara seperti indonesia.
2.    Benua Eropa
Benua Eropa terletak pada posisi 80oLU – 35oLU dan 9oBB – 60oBT. Benua ini dipisahkan dari Benua Asia oleh pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan Pegunungan Kaukasus. Di sebelah selatan Laut Tengah (Laut Mediterania) lyang memisahkannya dengan benua Afrika. Di sebelah Barat, Eropa dibatasi oleh Samudra Atlantik. Di Utara, dibatasi Laut Artik. Benua Eropa merupakan Benua terkecil kedua setelah Australia.
Keadaan alamnya dapat dibedakan menjadi tiga wilayah:
a.       Pegunungan tua di baian utara, meliputi pegunungan yang terdapat di Norwegia, Swedia, Finlandia, Skotlandia, Irlandia, dan Eslandia.
b.      Dataran Rendah Rusia, meliputi dataran rendah Eropa yang terdapat di sepanjang pantai Laut Utara.
c.       Pegunungan lipatan muda di bagian selatan, pusatnya berada di Pegunungan Alpen di Swiss dan Australia.
Benua Eropa terletak di Lintang tinggi. Karena itu, Eropa dipengaruhi iklim subtropik. Keberadaan pegunungan dan lautan turut mempengaruhi keadaan iklim Eropa.
Di sebelah utara terutama yang beriklim dingin, tumbuh tundra dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek. Di wilayah ini banyak ditemui rusa kutub dan srigala. Sebelah selatan, termasuk Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Rusia bagian barat, ditutupi tumbuhan berdaun jarum seperti cemara.
Hutan campuran yang merupakan hutan gugur daun terdapat di lereng-lereng pegunungan, di sekitar laut Tengah, serta Eropa bagian barat dan tengah.
Penduduk Eropa termasuk kedalam ras Kaukasoid dengan berbagai jenis suku bangsa. Suku bangsa utamanya adalah suku bangsa Nordik, Alpen, dan Mediterania serta Slavia. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik Roma dan Protestan juga islam dan yahudi.
Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2006 mencapai 732 juta . pertumbuhan penduduknya -0,1% pertahun. Rusia merupakan negara terbanyak penduduknya, dan Manako paling sedikit penduduknya.
Negara-negara di Eropa merupakan negara maju dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Karena Eropa dikenal sebagai wilayah industri, meskipun begitu, disini juga terdapat daerah pertanian yakni dataran rendah Eropa, dataran rendah Rusia, sekitar lembah sungai, dan sepanjang pantai Samudra Atlantik.
Contoh negara : Inggris (England), Jerman.
3.    Benua Amerika
Terletak pada posisi 83oLU – 55oLS dan 170oBB – 35oBB. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Artik. Di sebelah selatan berbatasan denganbenua Antartika, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Samutra Atlantik.
Keadaan alam benua Amerika dapat dibedakan atas beberapa bagian berikut :
a.       Pegunungan tua di sebelah barat. Pegunungan ini membujur dari arah utara, yaitu Alaska sampai pulau Tierra del Fuego di selatan. Di wilayah ini terdpat Grand Canyon dan Great Basin. Selain itu terdapat juga serangkaian dataran tinggi (Plato) seperti Plato Yukon di utara, Plato British Columbia.
b.      Dataran rendah di sebelah timur jalur pegenungan. Daerah ini merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dataran rendah danau seperti dataran rendah Danau Superior, Michigan, Huron, Erie.
c.       Dataran tinggi di sebelah timur. Diantara hamparan dataran rendah, disebelah timur benua ini terdapat dataran tinggi seperti Labrador dan Perisai Kanada di Kanada.
Berdasarkan posisinya, iklim benua ini dpaat dibedakan sebagai berikut :
a.       Iklim kutub (daerah paling utara)
b.      Iklim sedang atau subtropis. (terdapat di daerah bagian selatan iklim kutub)
c.       Iklim tropis (meliputi Amerika tengah, dan Amerika Selatan)
d.      Iklim semi gurun (daerah dibalik pegunungan)
Variasi iklim mempengaruhi kehidupan flora dan fauna Amerika. Di Amerika terdapat banyak hutan jarum terutama di Kanada, pantai Barat Amerika Serikat, serta Argentina bagian selatan.
Fauna yang hidup di sini juga bervariasi, seperti beruang kutub, karibau, anjing laut, berang-berang, beruang hitam, rusa, serigala, dan rubah.
Penduduk aslinya adalah suku Eskimo (hidup di daerah Artik) dan Indian (pedalaman). Jumlah penduduk pada tahun 2006 mencapai 888 juta jiwa.
Hasil perkawinan orang Eropa dengan orang Indian disebut dengan mestizo. Keturunan perkawinan orang kulit putih dengan orang negro disebut mulato. Keturunan orang negro dengan indian disebut zambo.
Dilihat dari pendapatan perkapita, US dam Kanada merupakan negara dengan tingat pendapatan perkapita tertinggi.
Kegiatan ekonomi antara Amerika Utara dan Latin (tengah dan selatan) agak berbeda. Amerika Utara di dominasi oleh jasa dan industri. Dan di daerah Latin, pertanian masih dominan.
Jenis tanamannya adalah gandum, jagung, kapas, barley, sayuran, dan buah. 
Contoh negara : Amerika Serikat dam Mexico.

4.    Benua Afrika
Benua Afrika terletak sekitar 35oLU - 35oLS dan 20oBB – 50o BT. Afrika merupaka benua terluas kedua setelah Asia. Sebagian besar benua ini adalah daratan. Di sebelah utara berbatasan dengan laut Tengah, di sebelah selatan dan timur wilayahnya berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Laut Merah. Dengan Benua Asia, Afrika di hubungkan dengan Terusan Suez. Dengan Benua Eropa, Afrika di hubungkan dengan Selat Sisilia dan Gibraltar.
Keadaan alam benua afrika terdiri dari relief-relief berikut :
a.    Wilayah Pegunungan, seperti pegunungan Atlas dan pegunungan Drakens.
b.    Wilayah Plato,di Afrika barat terdapat Plato Fauta, di sebelah tengah terdapat Plato Jos, Adamaous.
c.    Wilayah Rift valley, wilayah ini dimulai dari Anatolia (Turki) membentang melalui lembah Yondan dan Laut Mati. Kemudian bergerak ke arah selatan ke danau turkana, danau victoria, dan danau malawi. 
d.   Kawasan Ledok (basin), membentuk daerah aliran sungai, rawa, dan gurun, seperti Basin Sungai Niger.
e.    Wilayah Dataran Pantai, Plato-Plato yng memagari benua ini membentuk dataran pantai yang sempit.
Wilayah Afrika  banyak ditutupi oleh gurun, dan gurun yang terbesar di utara Afrika adalah Gurun Sahara, dan bagian tengah Gurun Kalahari.
Jumlah penduduknya pada tahun 2005 mencapai 924 juta jiwa, dan memiliki angka pertumbuhan oyang tinggi (2,3% pertahun).
Afrika memiliki empat suku bangsa, yakni:
a.       Orang hamit berdiam diri di bagian utara dan timur laut, seperti orang Beber, Arab, Mesir, Tuareg, dan Fulani
b.      Orang negro, sekitar 70% penduduknya dalah orang negro
c.       Orang ras khusus yang masih primitif, seperti ras pygmy, ras bushmen ras hottentot.
d.      Orang Eropa yang berkulit putih.
Sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada pertanian. Perindustriannya belum berkembang dengan baik. Selain pertanian, terdapat juga hasil pertambangan seperti emas, minyak bumi, tembaga, intan dan bijih besi.
Contoh negara : Mesir, dan Afrika Selatan.
5.    Benua Australia
Merupakan benua uterkecil di dunia. Secara administratif, wilayahnya terbagi menjadi tujuh, yakni:
a.       New south wales dengan ibu kota Sidney,
b.      Victoria dengan ibu kota Melbourne
c.       Queensland dengan ibu kota Brisbane
d.      Tasmania dengan ibu kota Hobart
e.       Australia barat dengan ibu kota Perth
f.       Australia utara dengan ibu kota Darwin.
Australia merupakan benua yang terletak di bagian belahan bumi selatan. Secara astronomis terletak pada 10oLS – 44oLS dan 113oBT – 154oBT. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Selat Torres dan Laut Arafuru, sebelah selatan berbatasan dengan selat Bass dan Samudra Hindia, sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Koral dan Laut Tasman.
Contoh negara : Selandia Baru.

SEMOGA BERMANFA'AT :)


Dinsdag, 26 Maart 2013

kajian modal sosial

KAJIAN MODAL SOSIAL

  1. Definisi Modal Sosial


kajian modal sosial merupakan suatu kajian mengenai suatu keadaan sebagai berikut:
  1. karakteristik kelompok
  2. hubungan sehari-hari
  3.  kepercayaan.

modal sosial merupakan keadaan dimana yang membuat masyarakat atau suatu kelompok orang bergerak untuk mencapai tujuan bersama.
definisi modal sosial lebih menekankan pada hubungan sosial dan pola-pola organisasi sosial yang diciptakan untuk memperoleh kekuatan yang potensial untuk perkembangan ekonomi. 
   2. Strategi Penguatan Modal Sosial
upaya membangun modal sosial dapat dimulai darimmasyarakat sipil, dimana kelompok sukarela mengartikulasikan nilai-nilai solidaritas serta berani memperjuangkan kepentingannya. langkah untuk mewujudkan optimisme di atas aetidaknya ada 6 hal yang dapat kita lakukan :
  • meletakkan masyarakat sebagai penggerak pembangunan dngan modal yang mereka miliki, tujuannya adalah untuk membuka partisipasi dan keikut sertaan masyarakat secara langsung dalam pembangunan.
  • pengendalian kembali potensi dan sumber daya yang ada.
  • melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan.
  • adanya interaksi sosial yang membawa mereka mekanisme ekonomi pembangunan dalam masyarakat.
  • menghidupkan dan membangun kembali hubungan sosial.
  • membangun jaringan bersma antara masyarakat sebagai tempat berdiskusi, tukar pengalaman dan pengetahuan.
untuk mengatasi masalah ketidak berdayaan masyarakat ditawarkan pendekatan melalui struktur dan lembaga mediasi.
tujuannya agar tercipta kembali demokrasi sosial di desa.

tujuan dari penguatan modal sosial adalah bermacam-macam dari berbagai sudut pandang.